x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Gestió d'informació