x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo