x Representacions i models x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp