x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral x Maquetes i construccions