x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions