x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo