x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral x Resolució de problemes