x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació oral