x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp