x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC