x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Eines TIC x Sortides i treball de camp