x Representacions i models x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo