x Representacions i models x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita