x Representacions i models x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp