x Representacions i models x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo