x Representacions i models x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura