x Representacions i models x Comunicació oral x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp