x Representacions i models x Comunicació oral x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Literatura