x Representacions i models x Comunicació oral x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura x Sortides i treball de camp