x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Maquetes i construccions