x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Exercitació lingüística