x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE