x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació oral x Comunicació escrita