x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Eines TIC x Comunicació escrita