x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Gestió d'informació