x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Fonts primàries