x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació oral x Sortides i treball de camp