x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral