x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita