x Representacions i models x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral