x Representacions i models x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita