x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes