x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp