x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Comunicació oral x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp