x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació