x Representacions i models x Literatura x Comunicació oral x Gestió d'informació x Resolució de problemes