x Representacions i models x Literatura x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita