x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació