x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació