x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Gestió d'informació