x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Gestió d'informació