x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo