x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo