x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp