x Representacions i models x Literatura x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació