x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes