x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes