x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes