x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes