x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Gestió d'informació